PRODUKTER

Trofast är Sveriges ledande tidboknings- och journalsystem för djursjukvård och har använts sedan 1997. Systemet har hela tiden utvecklats på uppdrag av veterinärer och veterinäradministrativ personal, vilket borgar för ett verksamhetslogiskt system som verkligen underlättar arbetet.

Förutom själva systemet erbjuder vi, genom partnerskap med ledande leverantörer, utrustning och andra tjänster.  Vi rekommenderar bara produkter och tjänster som vi testat tillsammans med Trofastsystemet.