TROFAST 8

 

Trofast består av flera delar som hanterar er verksamhet från tidbokning till hemgång och betalning. När klinken installerat Trofast Grund är det enkelt att addera ytterligare funktioner som lab, bild och vård för att underlätta arbetsflödet. Detta blir tillsammans ett verktyg för att styra, följa upp och utveckla er verksamhet. Med effektiv användning ger Trofast mer tid över för djuren.

Om ni driver en mindre klinik och inte har behov för alla funktioner kan vi leverera systemet i ett mindre grundutförande som passar er verksamhet.