TROFAST AGENDA

 

Alla ärenden som veterinären är ansvarig för visas i Agendan. Pågående ärenden kan vidarebefordras till kollegor. Agendan ger er kontroll på läget, inget glöms bort och inget ”faller mellan stolarna”.

   

LABPROVER ATT SVARA UT

Agenda
Under den här rubriken ser ni alla beställda labprover. De som är klara att svara ut är tydligt markerade.  
 

FÄRDIGA RÖNTGENBILDER

Alla pågående röntgenärenden är listade. Ärendena har antingen status Beställd eller Bild/bilder klara. Funktionen förutsätter Trofast Röntgen.

 

REMISSER ATT BESVARA

Visar alla inkomna remissärenden. Alla pågående ärenden är tillgängliga, inklusive preliminärt besvarade remisser.
   

KOM IHÅG

 
I Trofast Agenda kan man skriva”kom ihåg lappar” till sig själv och andra. Dessa kan kopplas till ett journalnummer. ”Kom ihåg lappen” syns i mottagarens agenda.