BILDDIAGNOSTIK

 

Med hjälp av Trofast Bild är det möjligt att jobba med bilddiagnostik i ett samlat och integrerat flöde med Trofast som utgångspunkt. Trofast  Bild är en bildarkiv- och distributionslösning för alla typer av medicinskdiagnostiska undersökningar. Modulen är fullt integrerat med Trofast. 

Trofasts Bild är utvecklad inom TNG-projektet. Eftersom funktionen är lika relevant för våra nuvarande Trofastanvändare och vi har gjort den nya modulen tillgänglig även i Trofast 8,
så att ni får mer tid över för djuren.

   

BESTÄLLA 

 
Beställningen sker i journalen via val av modalitet, därefter görs ett eller flera bild- eller projektionsval. Debitering skapas automatiskt när beställningen verkställs. 
   

INTEGRATION

 

Efter det att beställningen är gjord i Trofast överförs beställningarna automatiskt till en DICOM Modality Worklist på vald modali-tet. Efter det att bilderna har sparats i DICOM PACS-arkivet är de tillgängliga för granskning på kliniken/ sjukhusets alla datorer. Det är därefter även möjligt att via en länk ge djurägare eller samarbetspartners tidsbegränsad tillgång till bilderna.

   
 
   

 

 

BESVARA

 

Ett utlåtande / svar skrivs in i Trofast och är därefter synligt i djurets journal. Efter det att beställning och undersökning är utförda är bilderna synliga direkt i Trofast.

 
   

GRANSKNING

 
Bildgranskning kan ske från kliniken/ sjukhusets alla arbetsstationer vilket ger större frihet att arbeta med bilderna från behandlingsrummet detta ger möjlighet att enkelt visa bilderna direkt för djurägaren. Granskning kan även ske från en arbetsstation utanför kliniken. Bildgranskningen kräver ingen mjukvara utöver din webbläsare.
Bildbehandlingsfunktionerna omfattar bland annat:
  • Ändring av gråskalan
  • Förstora och zooma
  • Mätningar av avstånd och vinklar
  • Invertera och rotera bilderna
 
   

LAGRING

 

Lagringskapaciteten kan byggas ut i det oändliga. Samma funktionalitet oavsett om man väljer egen server eller Cloud Pacs. Vid serverlösning finns möjlighet att göra backup – manuellt eller automatiskt.