TROFAST TANDVÅRD

 
Med Trofast Tandvård får du en direktkoppling mellan tandvårdsprogrammet Prodenta och Trofast Journal. Ni spar tid och samtidigt ökar informationssäkerheten.
   

DIREKTKOPPLING

Tandvård via Prodenta i Trofast

Ni når Prodenta via Tandvårdsfliken i Trofast Journal. Med ett klick öppnas Prodenta och alla relevanta uppgifter från Trofast Journal förs över till Prodenta. Vid avslutad tandjournal (i Prodenta) överförs tanddiagnos samt journalanteckningar till Trofast Journal.

Detta fungerar på den eller de datorer där Prodenta är installerat. 
 

DIAGNOS OCH JOURNALTEXT

I Trofast Journal är tanddiagnos samt journalanteckningar från Prodenta tillgänglig på alla datorer som har Trofast installerat.