TROFAST VÅRD

 
Med Trofast Stationärvård får du en avancerad funktion där du på ett strukturerat sätt lägger in ordinationer och annan information. Ordinationen löper per dag fram till ett förutbestämt slutdatum, eller till dess att den avbryts manuellt. Vid behov ändrar ni enkelt föreskrivna läkemedel och behandlingar. Alla ordinationer är kopplade till automatiska debiteringar; det finns ingen risk att ni inte får betalt för den vård era patienter fått.
   

DAGAVGIFT

Trofast Stationärvård ger utrymme för dynamisk prissättning där debiterat pris kan anpassas till vårdintensitet, debiteringsmodell m.m.. 
 

LÄKEMEDEL

När läkemedel ordineras ger Trofast användarstöd för dosering, intervall administrationssätt samt period.
 

BEHANDLINGAR

I Trofast Stationärvård ordineras även behandlingar.  
   

ÅTGÄRDER

 
Det går också att ordinera andra åtgärder, till exempel extra rastning. Dessa ordinationer är inte kopplade till debiteringar.   
   

BEHANDLINGSLISTA

 
Alla ordinationer (ej dagavgift) visas på behandlingslistan. Behandlingslistan kan skrivas ut per avdelning, bur och typ av ordination.