TILLÄGGSTJÄNSTER

Trofast hjälper er gärna med tjänster som ligger utanför ordinarie support enligt avtal och som inte har direkt anknytning till Trofast och easyVets användning. Exempel på sådana tjänster är 

  • Flytt av databas
  • Ominstallation vid datorhaveri
  • Installation av programvaran på fler datorer

Kontakta oss för mer information.