TROFAST GRUNDUTFÖRANDE

Varje installation består av en tidbok, journal och kassafunktion.
 

TIDBOK

 
Förutom att boka tider och ankomstregistrera era kunder ger tidboken en tydlig bild över den dagliga verksamheten genom följande funktioner:
 • Bokningslista
 • Översikt per resurs, dag och månad
 • Väntelista
 • Dag- och nattschema
 • Färdigdebiterade patienter
 • Översikt personalkategorier
   

JOURNAL

 
Journalen är hjärtat i systemet. Förutom att dokumentera behandling, diagnoser m.m. arbetar veterinärer och annan personal systematiskt igenom hela vårdflödet för patienten via Trofasts fliksystem i journalen. Här följer de viktigaste funktionerna:
 • Beställning lab (intern/extern) med debitering
 • Läkemedelsordinationer med automatisk journaltext och debitering
 • Recept med doseringsförslag och prisuppgift
 • Enklare stationärvård som innehåller ordinationer och behandlingslistor
 • Hemgångsråd och intyg i form av redigerbara och tidsbesparande mallar ger stöd för enhetliga hemgångsråd och intyg.
 • Bantningschema med leverantörsspecifika doserings-förslag med grafiskt bantnings-schema till kund
 • Löpande debiteringar i journalen
 • Filtrering av journalen per flik
 • Interna meddelanden (Gula lappen)
   

DEBITERINGAR OCH KASSA

 
När besöket är avslutat ”checkas kunden ut” via kassan. Basfunktionerna omfattar:
 • Debiteringsöversikt
 • Butiksförsäljning
 • Direktreglering
 • Kontantkvitto
 • Fakturering

Systemet är ett godkänt kassaregister och följer lag (2007:592) om kassaregister m.m.

   

MEDIA

 
I journalen finns möjlighet att spara de flesta typer av filformat däribland bilder, pdf-filer, dicom-bilder. Dokumenten är därefter åtkomliga via länkar i journalen.
 

KUNSKAPSBANKEN

Ett verktyg för att hantera intern information. Våra kunder använder den för att göra rutinbeskrivningar, behandlingsrutiner, medicinsk information m.m. tillgängliga för alla genom ett musklick.    
   

STATISTIK

 
Trofasts statistik levereras med färdiga rapporter och ger möjlighet till egna sökningar.