CLEANCASH

Till varje Trofastsystem följer en eller flera CleanCash-boxar, populärt kallad "svarta lådan". Boxen ska vara ansluten för att Trofast ska fungera som kassaregister. Om du har har frågor runt kassaregister tar du kontakt med Trofast.