DIREKTREGLERING VIA E-POST

Vi vill påminna alla användare om att det går att skicka direktregleringsunderlag till Agria via e-post direkt från Trofast/easyVet. Fördelarna för er på kliniken är att ni kan ge snabbare besked till djurägaren eftersom direktreglering med e-post istället för fax ger:

  • Snabbare handläggning
  • Färre ärenden som behöver kompletterande uppgifter
  • En stabilare kanal till Agria.

Funktionen finns i systemet så du behöver inte göra något särskilt. Förutom Trofast/easyVet krävs två saker

  • Outlook
  • e-postkonto.

Hur man gör ser du i lathunden. Har du frågor? Hör av dig till Trofasts support.