ETIKETTER 

 

Beställ etiketter för olika användningsområden här.

 
Jag vill beställa etiketter

 

 
   

Z-SELECT 2000D

Z-SELECT 2000T

Direkttermoetikett för enkel hantering

 • Blank direkttermoetikett i hög kvalitet för generella behov
 • För tillfällen där etiketten har kortare livslängd - dagar eller veckor snarare än månader och år
 • Ger snabb laddning i skrivaren då inget färgband behövs
 • Blank yta ger hög kontrast och god skriv-kvalitet
 • Utskriften är något känslig för
 • nötning, fukt - och även solljus
 • Väl uttestad kvalitet som minimerar slitaget på skrivhuvudet och därmed maximerar dess livslängd

Termotransferetikett för tuffare krav.

 • Bestruken pappersetikett i hög kvalitet med blank yta
 • Används när etiketten skall leva längre - i månader eller år
 • Kan kombineras med olika färgband för att låg utskriftskostnad, eller högre miljötå-lighet mot yttre påverkan skall uppnås
 • Är även mer tålig mot olika yttre påver-kan, vilket kan förstärkas med olika färg-bandsval
 • Zebras vax-färgband 2100 rekommende-ras för priskritiska tillämpningar
 • Zebra klassiska vax-band 5319 används i mer krävande miljöer medan Zebra 3200 vax/harts ger  bättre vidhäftning och miljö-tålighet.