CLOUD PACS

 
För den lilla kliniken som inte vill lagra bilderna på egen server, finns möjlighet att hyra lagringsplats på nätet via Cloud PACS.