TROFAST VÄRDEGRUND

Engagerade

  • Jag är positiv, intresserad och tar ansvar i samarbete med andra
  • Jag strävar efter att vi ska nå våra mål

Professionella

  • Mitt arbete baseras på gedigen kunskap
  • Jag håller det jag lovar, levererar effektiva lösningar och uppträder med positiv energi

Omtänksamma

  • Jag värnar om mitt och andras behov och välbefinnande
  • Jag skapar en bra stämning och atmosfär

Lyhörda

  • Jag är tydlig och etiskt korrekt i min kommunikation
  • Jag är öppen för andras åsikter, nya ideer och lösningar