Här finner du information om hur Trofast AB hanterar GDPR i sina respektive system

GDPR Sanimalis 

GDPR Trofast